Νίκη Γιαννοπούλου

Η σύλληψη μιας ιδέας προέρχεται απο απλές εικόνες που βλέπεις καθημερινά, αρκεί να τους δώσεις σημασία. Ο κυματισμός της θάλασσας, ένα σύννεφο που αλλάζει μορφή, ένα αντικείμενο που μεταμορφώνεται όσο το παρατηρείς...
Πειραματίζεται με κύκλους, ευθείες και αφαιρετικές φόρμες. Κατασκευάζει σύγχρονα κοσμηματα τα οποία συνδυάζουν την οργανική φόρμα και τη λεπτομέρεια για την αποτύπωση μιας ιδέας.

Η διαφορετικότητα, η μοναδικότητα και η λεπτομέρεια ειναι αυτό που τη χαρακτηρίζει.