Σπάσε τα δεσμά

Νίκη Γιαννοπούλου

Χαλκός, μπρούντζος, ασήμι.