Κάψε τους φόβους σου

Νίκη Γιαννοπούλου

Plexiglass, ακρυλικό, χρώμα, γάζα,χαλκός, ασήμι.