κοινωνικοποίηση

Βαρβάρα Περράκη

νήμα, χαλκός οξειδωμένος