Βαρβάρα Περράκη

Η ανάγκη του ανθρώπου να κοινωνικοποιηθεί

Η κοινωνικοποίηση είναι ένας κοινωνιολογικός όρος ο οποίος χρησιμοποιείται από κονωνιολόγους, κοινωνιοψυχολόγους, ανθρωπολόγους, πολιτικούς και παιδαγωγούς, εννοώντας τη διαδικασία μετάδοσης ηθών, εθίμων, κανόνων και ιδεολογιών.... είναι δηλαδή το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται κοινωνική και πολιτισμική συνέχεια.