Αναστασία Γεμελιάρη

Πορσελάνη, επιρουθιωμένος χαλκός και ασήμι