Αναστασία Γεμελιάρη

“That yellow…”

Το κίτρινο πρόσωπό σου ίδιο ανάμεσα στα πολλά. Κι όμως περνας απαρατήρητος. Τι κρύβει άραγε το σκοτεινό μυαλό σου;
Δεν φτάνει, δεν είναι αρκετή η δικαιοςύνη που υποφέρεις...
Σαν και εσένα πολλοί. Κίτρινη κηλίδα που λερώνει τις ψυχές των αθώων. Πως ξεφεύγει κανείς από εσένα και από τα μαρτύρια που συνεπάγεται η επαφή μαζί σου;

*Βασισμένο στο comic και το αντίστοιχο film noir Sin city