υπενίκηση των εμποδίων

Βικτώρια Ιωαννίδου

ασήμι 925, οξείδωση, πολυμερικός πηλός