καμένη γή - δαχτυλίδι 5

Αγάπη Σμπώκου

terra cotta - πορσελανή , πυρόχρωμα, 1260°C