Φάσεις

Γιώτα Βόγκλη

Η Σελήνη αποτελεί τη φεγγοβόλο εικόνα του κυκλικού χρόνου, είναι μία μικρογραφία της ροής του παντός. Οι άπειρες νέες σελήνες συμβολίζουν τα άπειρα χρονικά σημεία του κάθε τέλους που αυτομάτως σηματοδοτεί μία νέα αρχή. Το παλαιό απορρίπτεται , το νέο γεννιέται. Ο ίδιος κύκλος με τα ανθρώπινα γυναικεία έμμηνα και ο ίδιος συμβολισμός.