Παυλίνα Αλεξία Βερούκη

Η Παυλίνα Βερούκη λειτουργεί ως παρατηρητής κι έπειτα ως αφηγητής χρησιμοποιώντας την γραμμή ως μέσο έκφρασης στα έργα της. Κάθε σειρά από κοσμήματα που φτιάχνει έχει πίσω της μια ιστορία που μπορεί να προέρχεται από την ελληνική μυθολογία, φιλοσοφία, παράδοση ή από μια καθημερινή ιστορία δική της ή κάποιου φίλου. Βλέπει παντού γραμμές έτοιμες να χαραχθούν !