Νίκη Στυλιανού

"Όταν επιθυμώ, θέλω κι εύχομαι και ονειρεύομαι.

Μπορεί να ονειρεύομαι για πάντα, χωρίς να μετακινούμαι.

Ή μπορεί να μετακινούμαι μόνο όσο μου επιτρέπει η ανάγκη για επαναλαμβανόμενη ικανοποίηση των άκρατων, ατέλειωτων θέλω μου. Σε κύκλους. Ή σημειωτόν.

Όταν προσδοκώ, επιθυμώ διακαώς. Κι η προσδοκία μου, εκτός από θέληση και λαχτάρα, υποδηλώνει πρόθεση, προσμονή, πίστη για το αποτέλεσμα. Εμπεριέχει το αποτέλεσμα. Είναι κινητήριος δύναμη. Είναι κυοφορία.

Προσδοκώ και εστιάζω εντός. Προσδοκώ και επιμένω. Προσδοκώ και υπομένω. Προσδοκώ και περιμένω. Φροντίζοντας ξανά και ξανά τις λεπτομέρειες. Δίνοντας μορφή στο άυλο. Δημιουργώ. Διευρύνω και διευρύνομαι. Ελευθερώνω κι ελευθερώνομαι. "